Vestkast Episode 34; Valg Spesial!

Velkommen til Episode 34, Valg Spesial.

På årets Bergen Ølfestival stilte de politiske partiene opp for å diskutere bl.a. alkoholpolitikk og vilkårene for bryggeribransjen i Norge.  Sofie Marhaug (Rødt), Andreas Sjalg Unneland (SV), Ruth Grung (Arbeiderpartiet), Nils Bjørke (SP), Trine SKei Grande (Venstre), Arild Hermstad (MDG), Line Meyer (KrF), Erik Skutle (Høyre) og Silje Hemdal (FrP). Debattleder Erik Aarebrot.

Vestkast er støttet av Vestbrygg og Pingvinen, Spacekraft Studio står for det tekniske, Rolv Bergesen har laget denne episoden.

Husk å følge Vestkast på Facebook og Twitter, skriv gjerne en rating på Itunes.  Hvis du har lyst til å hjelpe oss med å lage enda mer og bedre podcast kan du bruke vår Paypal Donation-knapp.

Foto: Hugo Ivan Hatland

0 kommentarer om “Vestkast Episode 34; Valg Spesial!

  1. Adelaidа, 31, hоusеwifе: «I did а shallow реelіng for сlеаning. Thе rеsult was vеry gоod, I likеd еvеrythіng vеry muсh. Gonе аre finе wrіnkles, thе skіn hаs bесоmе mоre evеn. »
    Naomi, 37 yеаrs оld, dіrеctоr: «I dіd my faсе сleаning іn the sаlоn – my cоmрlexion сhаnged after delіvеry. Thе rеsult plеаsеd, but thе соst of сlеаnіng wаs quite high, often this will nоt allоw. »
    chemical skin peel before and after

Legg igjen en kommentar